Strijkersklas

Naast het geven van cellolessen ben ik tevens actief in basisscholen.

Na een succesvolle pilot in het voorjaar van 2016 zijn 3 strijkdocenten vanuit de organisatie van Triade gestart met een “Strijkersklas.”

De methode van de strijkersklas is een tweejarig project in een basisschool.Waar de kinderen wekelijks als klas muziekles hebben. Eén keer in de drie weken komen de viool, altviool en cello docent in de klas, om les te geven aan de kinderen die gekozen hebben voor viool, altviool of cello. Daarin krijgen zij technische en muzikale ondersteuning en verdere uitleg en oefening op het instrument. De overige weken spelen zij als klas samen, onder leiding van één muziek docent. Na twee jaar, bij de slotpresentatie, heeft ieder kind een kleine basis op het instrument geleerd en als klas kunnen ze een muziekstuk spelen.  

In de Verrekijker te Julianadorp speelden vanaf september 2016 iedere week 33 kinderen op een strijkinstrument.

In Juli 2018 vond de slotpresentatie plaats van deze eerste Strijkersklas.

Inmiddels is in september 2018 de 2e Strijkersklas gestart eveneens op de Verrekijker te Julianadorp en sluit deze groep dit project af op donderdagavond 18 juni 2020 in Triade te Den Helder.

Dit alles met medewerking van de docenten die meedachten, meewerken en ervaring opdoen in deze vorm van muziekonderwijs in de basisschool.

Imre Meijer, viooldocent

Evert Sillem, altviooldocent

Irene van den Heuvel, cellodocent en algemene leiding en organisatie.

Inmiddels zijn er momenteel in NL meerdere Strijkersklassen en werken we verder in 2020 naar uitbreiding van deze vorm.

Op You Tube staat een kort filmpje van de pilot: Pilot Strijkersklas Triade.

Bent u geïnteresseerd of wilt u een presentatie meemaken neem met mij contact op.

Irene van den Heuvel

Bergen, Noord-Holland
E-mail: i.vandenheuvel@quicknet.nl
Mobiel: (0031) – (0)6 141 00 311Disclaimer: niets uit deze website mag zonder toestemming vooraf gedupliceerd worden.