Strijkersklas

De Strijkersklas, The Stringclass

Na een succesvolle pilot in het voorjaar van 2016 zijn 3 strijkdocenten vanuit de organisatie van Triade in Den Helder gestart met een “Strijkersklas.” Of strijkers-schoolklas!

De methode van de strijkersklas is een tweejarig project in een (basis)school. Waar de kinderen wekelijks als klas muziekles hebben. Verschillende vormen zijn mogelijk. Momenteel werk ik met de vorm: één keer in de drie weken komen de viool, altviool en cello docent in de klas, om les te geven aan de kinderen die gekozen hebben voor viool, altviool of cello. Daarin krijgen zij technische en muzikale ondersteuning en verdere uitleg en oefening op het instrument. De overige weken spelen zij als klas samen, onder leiding van één muziekdocent. Na twee jaar, bij de slotpresentatie, heeft ieder kind een kleine basis op het instrument geleerd en als klas kan een muziekstuk spelen.  

In de Verrekijker te Julianadorp speelden vanaf september 2016 iedere week 33 kinderen op een strijkinstrument.

In Juli 2018 vond de slotpresentatie plaats van deze eerste Strijkersklas. (zie 2e filmpje op deze pagina)

In september 2018 startte de 2e Strijkersklas eveneens op de Verrekijker te Julianadorp en sloot deze groep dit project af in juni 2020 in de school. Door de Coronaperiode waren er geen lessen op school. Toch konden we na 1 repetitie in juni een kleine interne presentatie houden om daarmee het project af te ronden. Het waren goede jaren op de Verrekijker!

Dit alles met medewerking van de docenten die meedachten, meewerkten en ervaring opdeden in deze vorm van muziekonderwijs in de basisschool.

Imre Meijer, viooldocent

Evert Sillem, altviooldocent

Irene van den Heuvel, cellodocent en algemene leiding en organisatie.

In oktober 2020 startte een Strijkersklas in de Comeniusschool te Den Helder met 30 kinderen.

Het team in nieuwe vorm had een veelbelovende start.

Hessel Moeselaar, viooldocent

Liselot Blomaard, altviooldocent

Irene van den Heuvel, cellodocent en algemene leiding ein organisatie

Ook de vioolbouwer Bas Maas vertelde over het proces van het bouwen van een viool, altviool of cello bij de start van dit project!

Het idee om Strijkersklassen in basisscholen te starten gaat verder vanaf sept 2021.  Zowel in NL als in andere Europese landen.

Vrijdag 3 september 2021 was de feestelijke start van  een nieuwe Strijkers - en Blazersklas met eigen docenteam in Bergschenhoek bij Basisschool Pius X.

Inmiddels zijn ook kortlopende strijkersprojecten in basisscholen geweest. 

In januari/februari 2023 vond een strijkers/zangproject bijvoorbeeld in de Schoolvereniging Wolters te Den Haag plaats.

Voor projecten op maat, neem gerust contact op! 

------------------------------------------------------------------

De eerste filmopname is van de Pilot, de tweede van de afsluiting van de eerste strijkersklas zomer 2018.

Bent u geïnteresseerd of wilt u een presentatie meemaken neem met mij contact op.

Irene van den Heuvel

Bergen, Noord-Holland
E-mail: i.vandenheuvel@quicknet.nl
Mobiel: (0031) – (0)6 141 00 311Disclaimer: niets uit deze website mag zonder toestemming vooraf gedupliceerd worden.