Over mij

Van toen naar nu

Op 9-jarige leeftijd begon ik met cellospelen. Van 1984-1991 studeerde ik aan de Conservatoria van Utrecht, Leeuwarden en Wenen. Bij L. Benjamins, E. Arizcuren, J. Prchal en Frau Prof. A. May. Daarna combineerde ik het remplaceren in Nederlandse orkesten met lesgeven.

Diverse orkest- en theaterproducties  brachten me in zalen en op bijzondere locaties. Op dit moment bestaan mijn werkzaamheden uit het lesgeven en spelen in verschillende (kamermuziek) ensembles.

Lessen

In mijn woonplaats Bergen geef ik les aan kinderen en volwassenen. Daarnaast ben ik als docent verbonden aan het kunsteducatiecentrum Triade in Den Helder.

Het is inmiddels een breed didactisch spectrum geworden: van het allereerste kennismaken tot talentontwikkeling. Nascholing vanuit de kunsteducatiecentra heb ik altijd als kans gezien om me verder te ontwikkelen. Zo ook de activiteiten in de basisscholen tot de individuele lessituatie.

Temeer door de kennis, wetenschap en ervaring, iedereen de kans te geven met muziek in aanraking te laten komen. Het plezier te delen, samen te musiceren en je passie over te brengen.

Daarbij zijn de verschillende projecten en werkzaamheden met de samenwerking van amateurs en professionals. Zie: concerten en kamermuziek.

Concerten

Mijn voorkeur ligt in het spelen in kleine ensembles. Veelal met originele programmering. Dat vraagt om eigen organisatie activiteiten, die ik ten volle benut.

Nieuw in 2018 is naast het spelen van een breed repertoire, zoeken naar andere vormen van communicatie samen met muziek en beweging. Naar andere vormen van werken met groepen, zowel bij kinderen als volwassenen. Openstaan om nieuwe vormen te creëren, nieuwe ruimte’s te laten ontstaan, traditionele vormen “om” te vormen.

Andere ervaringen

Redactionele ervaring kreeg ik als redactielid van de ARCO. Een tijdschrift voor strijkdocenten in Nederland. Vanaf 2000 lidmaatschap ESTA (European String Teacher Association).
Bestuurlijke ervaring kreeg ik o.a. bij de Jeugdcommissie van TC Bergen.
Ontvangst Comité Den Haag van het NSO (Nederlands Studenten Orkest) en mijn lidmaatschap van Ladies’ Circle  Alkmaar in de jaren 2003-2010.
In 2013 richtte Ellen van Kaam en ik The Next Circle op, als vervolg op de Ladies’ Circle voor vrouwen boven de 45.
Van 2010-2014 was ik lid van het Vrouwen Netwerk Bergen.

Vervanging van een collega in de Amstelveense Muziekschool deed ik in 2012 en 2015.

Vanaf april 2014 ben ik lid van de NTB (Nederlandse Toonkenaars Bond). Voorheen de KNTV.

Vanaf november 2014 tot en met maart 2018 was ik bestuurslid van het NJSO (Nederlands Jeugd Strijk Orkest)

Vanaf september 2018 ben ik lid van de Daames van Bergen.

In maart en mei 2019 gaf ik twee lezingen met de titel 'De kracht van muziek'.
Een leven vol van en met de muziek.

Als ik op mijn cello speel
Kan ik verhalen vertellen
Die ik zelf niet ken

Over een dansje met de koning
Over de nachtegaal in de lente en de wolven in de winter

Over de zee
Over een vriend die wegging
Een soldaat die terugkwam

Mijn cello is mijn tweede lichaam
Als ik slaap
Slaapt mijn cello mee

Maar mijn dromen
Kringelen naar mijn cello
Kruipen erin door het klankgat

Daarbinnen wil ik wonen
Daar wonen al mijn dromen

Jo Govaerts

Irene van den Heuvel

Bergen, Noord-Holland
E-mail: i.vandenheuvel@quicknet.nl
Mobiel: (0031) – (0)6 141 00 311Disclaimer: niets uit deze website mag zonder toestemming vooraf gedupliceerd worden.